Szanowni Czytelnicy!

W ciągu ostatnich kilkunastu lat, technologie sieci Internet, a wraz z nimi e-learning ewoluowały. Mówi się o epokach e-learningu 1.0, e-learningu 2.0, a ostatnio nawet o 3.0, przy czym pierwsze oznacza głównie podawcze formy przekazywania wiedzy w postaci materiałów multimedialnych, e-learning 2.0 to społeczności ludzi uczących się od siebie nawzajem, a technologie 3.0 mają sprawić, że każdy człowiek może uczyć się wszędzie, w dowolnym czasie i formie, a być może także korzystając z podpowiedzi algorytmów sztucznej inteligencji. W dobie reformy szkolnictwa wyższego, określanej mianem "Ustawy 2.0", warto pochylić się nad tym, jakie zmiany proponowane są w kontekście metod kształcenia na odległość w Polsce. Od kilku lat środowiska zajmujące się nauczaniem z wykorzystaniem nowych technologii postulują zmiany obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które nakłada ograniczenia odnośnie rodzaju i odetka zajęć prowadzonych na odległość. Szczegółowa analiza projektu wskazuje, że do kwestii e-nauczania nowa ustawa odnosi się w dwóch miejscach. W artykule 67 znajduje się punkt 4, który określa, że "Jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku, część efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia." Ponadto w artykule 81 wskazano, że "Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia (...) wymagania dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz maksymalną liczbę punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia." Dobra wiadomość jest taka, że metody nauczania na odległość są przewidziane. Jednak proponowane zmiany w tym zakresie nie są rewolucyjne i utrzymują dotychczasowy porządek, czyli w dalszym ciągu delegują zdefiniowanie wymogów i ograniczeń do rozporządzenia Ministra. Pozostaje mieć nadzieję, że Minister w swoim rozporządzeniu określi wymogi, które umożliwią zastosowanie metod e-learningu 3-ciej generacji, a uczelnie nie będą w tym zakresie ograniczane. Mam nadzieję na Rozporządzenie 3.0 w sprawie metod i technik kształcenia na odległość.

A zanim nowa ustawa i rozporządzenie zostaną uchwalone i wejdą w życie polecam Państwu lekturę piętnastego numeru czasopisma EduAkcja, ponieważ praktycy e-nauczania nie próżnują i pomimo ograniczeń uczą i opisują swoje doświadczenia. W szczególności polecam artykuł o zachowaniach etycznych, który przedstawia badanie preferencji etycznych studentów w odniesieniu do przykładów postępowania w kursach on-line. W numerze znajdą Państwo również artykuł poświęcony metodzie klasy odwróconej (ang. flipped classroom), która wpisuje się w koncepcję e-edukacji 2.0. W kolejnym artykule można także przyjrzeć się zastosowaniu nowoczesnych technologii wirtualnej rzeczywistości w nauczaniu pilotów. Inne opracowanie wskazuje, jak powszechne stało się zastosowanie dzienników elektronicznych na wybranych etapach edukacji. W numerze nie zabrakło także studium przypadku zajęć z logiki prowadzonych w formie zdalnej, a także kilku raportów z prowadzonych badań.

W imieniu Rady Programowej, Redakcji i własnym
Życzę Czytelnikom przyjemnej i owocnej lektury,

Agnieszka Landowska
Redaktor Naczelna

Czytaj numer
 
 
 

Aktualności

 • Konferencja IABL18

  2017-08-03 13:36:57

  International Association for Blended Learning jest organizacją non-profit, która jednoczy...

  Czytaj więcej...

 • XVII edycja konferencji Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka

  2017-04-11 10:33:27

  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych zaprasza na XVII edycję konferencji Uniwersytet...

  Czytaj więcej...

 • IV Konferencja e-Technologie w kształceniu inżynierów

  2017-04-11 10:31:05

  IV Konferencja e-Technologie w kształceniu inżynierów (e-TEE 2017) odbędzie się w Gdańsku w...

  Czytaj więcej...

 • 6 pkt. dla EduAkcji w rankingu minsterialnym Journals Master List 2014

  2016-01-11 10:48:00

  Redakcja EduAkcja ma przyjemność poinformować, że czasopismo przeszło pozytywnie proces ewaluacji...

  Czytaj więcej...

 • Konferencja e -TEE "e-Learning w kształceniu inzynierów"

  2015-09-29 11:17:00

  11.04.2016 w Krakowie odbędzie się trzecia edycja konferencji e -TEE "e-Learning w kształceniu...

  Czytaj więcej...

 • Zaproszenie dla autorów

  2013-08-22 08:30:04

  Szanowni Państwo, trwa ciągły nabór artykułów do kolejnych numerów czasopisma EduAkcja. Gotowe...

  Czytaj więcej...