Wykorzystanie internetowego narzędzia Padlet w nauczaniu specjalistycznego słownictwa technicznego – praca w zespołach nad przygotowaniem posteru (case study)

Abstrakt

W artykule przedstawiono zajęcia, jakie zostały zrealizowane z grupą studentów trzeciego roku stu- diów inżynierskich w roku akademickim 2014/15 na przedmiocie poświęconym doskonaleniu angielskiego słownictwa technicznego. Tematem zajęć było przygotowanie posteru w kilkuosobowym zespole. Pierwsza część odbyła się z udziałem nauczyciela w trakcie klasycznych ćwiczeń „w klasie”, natomiast druga część przeznaczona była na pracę zespołową „w domu”. Do realizacji założonych celów wykorzystano narzędzie Padlet. Posłużyło ono do opublikowania stworzonych przez studentów posterów, umożliwiło wzajemne skomentowanie i ocenienie prezentowanych prac, jak również stało się miejscem wyrażenia opinii w spornej sytuacji, jaka powstała w trakcie realizacji zadania. W artykule zamieszczono szkic konspektu, cele i sposób przeprowadzenia zajęć, osiągnięte rezultaty oraz spostrzeżenia i uwagi nauczyciela.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]