Nauka języka w trójwymiarowym świecie wirtualnym – z badań własnych

Abstrakt

Trójwymiarowe światy wirtualne są obecne w edukacji światowej od ponad dekady, jednak na gruncie polskim są stosunkowo mało rozpoznane, a literatura naukowa – skromna. Wielokrotnie jednak te środowiska okazały się funkcjonalne w edukacji, na co wskazują wyniki badań w uczelniach całego świata. Mowa jest o tzw. światach wirtualnych „na serio”, niebędących grami, np. Second Life. Ośrodki edukacyjne posiadają swoje wirtualne kampusy w Second Life, gdzie prowadzą dydaktykę dla własnych studentów bądź oferują kursy online w dostępie otwartym. Nie ma chyba dziedziny edukacyjnej, która nie mogłaby być realizowana w światach wirtualnych 3D. Artykuł koncentruje się na nauczaniu i uczeniu się języków obcych w Second Life. Wpierw zostanie przedstawiony potencjał tego świata właśnie w obszarze glottodydaktyki. Następnie zostaną opisane autorskie badania nad funkcjonalnością edukacyjną świata wirtualnego. Badania przeprowadzono na próbie 70 studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i trwały cały semestr.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]