Kreowanie etosu w kursach online

Abstrakt

Artykuł bada możliwości zastosowania kategorii etosu do opisania i uporządkowania praktyk oraz zaleceń dotyczących tworzenia kursów online. Etos jest rozumiany jako charakter nadawcy oraz to, w jaki sposób charakter ten jest odbierany przez audytorium. W przypadku kursów online etos jest budowany zarówno przez wykładowcę-człowieka, jak i przez komunikaty wysyłane przez „komputer”. Przedstawiam próbę opisu tego procesu, przyporządkowując poszczególne działania do wyróżnionych przez Arystotelesa pojęć: areté, phronêsis oraz eunoi. Celem artykułu jest zarówno opis zjawiska, jak i próba wyciągnięcia praktycznych wniosków co do budowania kursów na platformach e-learningowych oraz formułowania wskazówek dla prowadzących je wykładowców.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]