Analiza wpływu wykorzystania elementów grywalizacyjnych w kursie e-learningowym

Abstrakt

W artykule została zaprezentowana koncepcja zastosowania wybranych elementów grywalizacyjnych w edukacji z wykorzystaniem systemu e-learningowego Moodle. Analiza wyników końcowych studentów oraz ankiet przeprowadzonych po zakończeniu kursu wykazały istnienie istotnych statystycznie różnic w rozkładach dotyczących badanych zmiennych (test U Manna-Whitneya). Studenci w grupie, której udostępniono elementy grywalizacyjne uzyskali lepsze (niż grupa kontrolna) wyniki końcowe, ocenili stopień trudności materiału na łatwiejszy oraz częściej oceniali otrzymane oceny jako sprawiedliwe.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]