Rola komponentów online we wspieraniu autentycznej komunikacji na zajęciach akademickich z technicznego języka angielskiego

Abstrakt

Programy e-learningowe mogą pomóc edukatorom w podniesieniu atrakcyjności kształcenia i osią gnięciu pożądanych efektów. Praktyki metodyczne stosowane w nauczaniu na odległość: instruktywizm, konstruktywizm, konstrukcjonizm i konektywizm, wpływają wydatnie na stymulowanie uczących się do autentycznej interakcji i komunikacji. Dotyczy to wszystkich przedmiotów, w tym także języków obcych, a w szczególności języka angielskiego, gdyż to on właśnie stał się medium komunikacyjnym we współczesnym świecie pracy. Zatem zarówno proste kursy e-learningowe wykorzystujące autentyczne materiały dostępne online, jak i masowe otwarte kursy internetowe (MOOC) mogą być bogatym źródłem różnego typu bodźców, stymulujących autentyczną komunikację oraz interakcję na zajęciach tradycyjnych i blended learningowych. Przydatność wspomagania zajęć materiałami e-learningowymi zostanie zilustrowana przykładowymi zadaniami wykorzystywanymi na zajęciach językowych oraz opiniami studentów Politechniki Gdańskiej.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]