Edukacja społecznościowa w szkole podstawowej na przykładzie systemu blogowego

Abstrakt

Blogi, jako narzędzie edukacyjne są jeszcze mało docenione. Co prawda stosuje się blogi na wyższych poziomach edukacji, ale nie podjęto jeszcze próby wprowadzenia ich do kształcenia podstawowego. W tym artykule przedstawiono skuteczną próbę zastosowania blogów w procesie edukacji informatycznej i przyrodniczego na poziomie szkoły podstawowej. Okazuje się, że uczniowie chętnie podejmują nowe wyzwania, a ich zaangażowanie – choć musi być wspierane działaniami motywacyjnymi – wpływa pozytywnie na efekty kształcenia. Zastosowana w tym przypadku metoda projektów prowadzi do wykonania prac, które trudno byłoby uzyskać poprzez inne metody lub techniki nauczania i uczenia się.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]