Skrypty w systemie automatycznej oceny rozwiązań zadań programistycznych. Część II. Działanie

Abstrakt

System Doskonalenia Kwalifikacji Programistycznych (SDKP), wdrożony w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych umożliwia nauczycielom akademickim tworzenie skryptów, wspomagających ocenę rozwiązań zadań programistycznych. W poprzedniej części artykułu przedstawiono krótką informację o SDKP na tle innych systemów automatycznej oceny rozwiązań zadań programistycznych oraz główne motywy i założenia użycia skryptów w systemie. W obecnej części bardziej szczegółowo omówione zostaną rodzaje skryptów i sposoby ich tworzenia. Prezentacja skryptów weryfikacyjnych, obejmująca przypadki z realnej praktyki i akcentująca dydaktyczny wymiar procesu oceny rozwiązań, ma na celu dostarczenie Czytelnikowi konkretnych informacji o możliwościach systemu. Artykuł kończy syntetyczny opis zastosowania SDKP w realnym procesie dydaktycznym oraz krótkie podsumowanie.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]