Proces kształcenia a mobile learning – koncepcja i wstępne wyniki projektu Modern

Abstrakt

Zainteresowanie możliwością wykorzystania technologii mobilnych w nauczaniu wzrasta głównie za sprawą łatwego i powszechnego dostępu do telefonów komórkowych i tabletów. Skutkiem tego zainteresowania jest rozwój tzw. mobile learningu (m-learningu, mobilnej edukacji, mobilnego kształcenia), czyli koncepcji, która łączy w sobie doświadczenia nauczania na odległość (distance education) oraz e-learningu przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. W realizacji m-learningu jednym z kluczowych elementów jest dobór i ocena narzędzi informatycznych (aplikacji), które mogą zostać wykorzystane i przyczynić się do osiągnięcia postawionych celów dydaktycznych. Z drugiej strony, istotne jest zwiększenie wykorzystania tego rodzaju zasobów przez osoby zajmujące się kształceniem, co w konsekwencji powoduje potrzebę wspierania nauczycieli w zakresie rozwijania umiejętności wykorzystywania urządzeń mobilnych w edukacji. Mając na uwadze powyższe, zainicjowano realizację międzynarodowego projektu Modern (Mobile & Digital Elearning Toolkit – Modern Toolkit), którego celem jest intensyfikacja działań związanych z realizacją koncepcji m-learningu w procesie kształcenia. W wyniku zainicjowanych działań projektowych osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • raport przedstawiający dostępne środki uczenia mobilnego („Audit of Digital and Interactive learning resources for European Vocational Training and Higher Education”);
  • pedagogiczna ocena najbardziej obiecujących cyfrowych zasobów mobilnych („Pedagogic assessment of most promising mobile and digital elearning resources for European Vocational Training and Higher Education”);
  • darmowy zestaw narzędziowy zawierający materiały opracowane na podstawie najbardziej obiecujących zasobów uczenia mobilnego („MODERN Toolkit”);
  • darmowy kurs szkoleniowy stanowiący kompendium wiedzy dotyczącej wprowadzenia mobilnego nauczania do szkolnictwa wyższego i instytucji kształcenia przy wykorzystaniu innowacyjnych strategii („MODERN Innovation in Teaching Course”).

W artykule zostaną zaprezentowane założenia i wstępne wyniki projektu Modern.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]