Czy warto być hakerem?

Abstrakt

Technologie komunikacyjne bardzo silnie oddziaływają na funkcjonowanie społeczeństwa. Internet i mobilne środki komunikacji, zmieniły pozycje informacji we współczesnym świecie. Informacja została wyniesiona do rangi najważniejszego z dóbr. Wykorzystanie informacji spowodowało rozkwit ludzkiej kreatywności. Technologie komunikacji pozwoliły na jej upowszechnienie. Ekspansja technologii komunikacyjnych zasadnym czyni pytanie o wzorce jakie powinny być rozpowszechnione w społeczeństwie, aby implementacja technologi komunikacyjnych była efektywna. Odpowiedzi na to pytanie warto szukać wśród osób, dla których środowisko technologii informatycznych jest środowiskiem niemal naturalnym. Taką grupę stanowią hakerzy. Charakterystyczny jest ich niemal nabożny stosunek do technologi informatycznych. W środowisku łączącym technologie z człowiekiem, kanon kultury hakerskiej może być wyznacznikiem, jak w tym środowisku się poruszać.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]