System zbierania ocen i wstępna analiza ich relacji

Abstrakt

W artykule przedstawiliśmy czynniki mogące mieć wpływ na ocenę studenta. Zaprezentowaliśmy pewne obserwacje zauważalne w naszych danych, które uważamy za ciekawe i pożyteczne przy próbie udzielenia odpowiedzi na pytanie, od czego zależy ocena studenta. Pokazaliśmy jak kształtują się oceny w rozbiciu na płeć oraz obszar zamieszkania studenta oraz wskazaliśmy potencjalne determinanty związane bezpośrednio z uczelnią, takie jak tryb studiowania, kierunek studiów, rok studiów, stopień studiów oraz forma oceniania. Prezentowane dane dotyczą ocen wystawianych na protokołach w pierwszym terminie zaliczeń oraz egzaminów. Przestawione obserwacje można potraktować jako punkt wyjścia do dalszych badań. Z uwagi na problemy z wykonywaniem analiz na systemie transakcyjnym, stworzyliśmy moduł hurtowni danych, nazywany tu systemem zbierania ocen.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]