Zastosowanie niemoderowanych scenariuszy e-learningowych na przykładzie projektu Sonetor

Abstrakt

Szkolenie mediatorów kulturowych z wykorzystaniem nowego oprogramowania społecznościowego jest przedmiotem międzynarodowego projektu Sonetor, realizowanego w ramach europejskiego programu Rozwoju Innowacji. W odpowiedzi na potrzeby szkolenia i dokształcania osób pracujących w środowiskach imigrantów, utworzona została platforma e-learningowa, w ramach której oferowane są scenariusze edukacyjne. Cechą charakterystyczną platformy jest wieloraka możliwość współtworzenia treści nauczania przez użytkowników. Scenariusze w części tworzone są jako niemoderowane, co niesie za sobą daleko idącą interaktywność i wzajemne stymulowanie się współtwórców materiałów szkoleniowych w sieci. Struktura scenariuszy zbudowana jest wokół prostych historii opartych na autentycznych casusach z udziałem imigrantów. Tworzenie i rozbudowywanie treści edukacyjnych ma charakter otwarty: dopuszcza, a wręcz wymusza uzupełnienia samych użytkowników, współpracujących w sieci i wykorzystujących także narzędzia mediów społecznościowych. Zastosowana metodologia przynosi ciekawe doświadczenia wskazujące na dodatkowe walory poznawcze kursów e-learningowych wynikające z wykorzystania nowatorskiego podejścia.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]