Bądź Jeffersonem cyberprzestrzeni!

Abstrakt

Obszar nauczania na odległość, uczenia komputerowo wspomaganego, kształcenia przez Internet i wszystkich dziedzin pokrewnych przestał być nieznanym lądem, wymagającym kolejnych odkrywców i pionierów. Dlatego dawne hasło „bądź Kolumbem cyberprzestrzeni” stało się definitywnie nieaktualne, bo nie zachodzi potrzeba ponownego odkrywania tego, co już odkryte zostało. Natomiast w tej nowej przestrzeni edukacyjnej pod wieloma względami potrzebne są działania porządkujące i systematyzujące. Ten ląd nie potrzebuje Kolumba-odkrywcy tylko Jeffersona-prawodawcy. Artykuł stara się zbierać i systematyzować problemy, które trzeba rozwiązać, jeśli rozwój e-edukacji ma przebiegać płynie i harmonijnie.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]