Edukacja w przyszłości i przyszłość edukacji

Abstrakt

W pracy przedstawiono i opisano najważniejsze trendy rozwojowe i zagrożenia współczesnego systemu kształcenia w wymiarze globalnym. Scharakteryzowano wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym, wynikające z procesu globalizacji oraz wpływ, jaki na uniwersytety wywierają nowe technologie związane z teleinformatyką i Internetem. Opisano zjawiska tworzenia i wzrostu uniwersytetów otwartych i wirtualnych. Przedstawiono dane o niespotykanym wzroście liczby studentów i ich ruchliwości, oraz o próbach pokonania dystansu między biedą i bogactwem.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]