Interaktywne środowiska uczące w technologii wzbogaconej rzeczywistości

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony problemowi tworzenia środowisk uczących w technologii wzbogaconej rzeczywistości (ang. Augmented Reality – AR). W artykule wyjaśniono pojęcie wzbogaconej rzeczywistości i wskazano tę technologie jako narzędzie do realizacji nauczania przez eksperymentowanie w sposób bezpieczny i tani, co ma wielkie znaczenie w warunkach szkolnych. W środowiskach uczących AR uczniowie mogą własnoręcznie wykonywać eksperymenty na wirtualnych obiektach przez manipulowanie przedmiotami w rzeczywistym otoczeniu. W artykule wspomniano o nowym podejściu do tworzenia interaktywnych scenariuszy uczących, o nazwie Augmented Reality Interactive Scenario Modeling (ARISM), w którym proces budowy środowisk uczących podzielono na trzy etapy. Każdy z tych etapów jest wykonywany przez użytkowników dysponujących różną wiedzą techniczną i dziedzinową. Podejście ARISM umożliwia nauczycielom różnych przedmiotów nieposiadającym zaawansowanej wiedzy informatycznej na samodzielne tworzenie środowisk uczących AR dla potrzeb ich uczniów.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]