Taksonomia e-kursów jako narzędzie dydaktyka

Abstrakt

Każdy kurs internetowy może zostać scharakteryzowany za pomocą wartości trzech atrybutów: organizacja (proporcja zajęć stacjonarnych do zajęć online), komunikacja (zasady określające liczby i pozycje nadawców i odbiorców w ramach kursu), dostęp do materiałów (określenie zasad udostępniania materiałów kursowych uczestnikom). Taksonomia oparta na tych atrybutach ułatwia projektowanie zajęć internetowych wskazując ogólny typ kursu (szkielet), który umożliwi realizację założonego celu dydaktycznego. Drugim etapem projektowania kursu jest strukturalizacja treści tak, aby można nią było wypełnić szkielet zgodnie z określonymi zasadami. W ten sposób powstaje schemat kursu – projekt, który po wypełnieniu metodami nauczania będzie gotowy do implementacji.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]