Open AGH jako przestrzeń rozwoju inżynierów

Abstrakt

Artykuł prezentuje założenia merytoryczne i standardy technologiczne projektu Open AGH e-podręczniki. Autorzy zaprezentowali proces zaprojektowania systemu do tworzenia i publikowania otwartych cyfrowych akademickich podręczników dla przedmiotów ścisłych. Scharakteryzowano założenia funkcjonalne systemu, omówiono role systemowe, sposób pracy nad modułowymi treściami e-podręczników oraz mechanizm ich ponownego wykorzystania przez nauczycieli akademickich, studentów AGH i innych uczelni. Artykuł kończy refleksja na temat największych wyzwań w pracy nad e-podręcznikami AGH.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]