O jakości procesu uczenia się i odwracaniu klasy: Studium przypadku

Abstrakt

W pracy przedstawiono wnioski wynikające z doświadczeń związanych z prowadzeniem zajęć z podstaw informatyki oraz badań dotyczących wykorzystania multimediów w kształceniu inżynierów. Zestawiono częściowe wyniki ankietyzacji prowadzonej w latach 2010–13 a dotyczącej stopnia przygotowania informatycznego studentów. Zaprezentowano sposób wspomagania kształcenia przez wykorzystanie multimediów. Zaproponowano nowy paradygmat odwróconej klasy, którego praktyczne wdrożenie okazało się być w naszych warunkach bardzo trudnym zadaniem.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]