Komunikacja na e-kursie

Abstrakt

W kształceniu na odległość ważną rolę odgrywa komunikowanie się uczestników. Wyzwaniem jest
ograniczony kontakt bezpośredni, który zostaje zastąpiony kontaktem pośrednim (e-kontakt). W pracy omówiono
sposoby komunikowania się uczestników e-kursów realizowanych w szkole wyższej. Dokonano przeglądu narzędzi
komunikacyjnych dostępnych na platformie e-learningowej. Omówiono możliwości ich wykorzystania w budowaniu
interakcji między studentami.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]