Motywowanie uczestników MOOC-ów

Abstrakt

Od roku 2012, tj. od czasu powstania masowych otwartych kursów online (MOOC), uczestniczyło w nich kilkadziesiąt milionów osób. Wiele czynników wpływa na ich popularność. Jednym z nich jest na pewno to, że kursanci mogą za darmo uczyć się z materiałów przygotowanych przez wykładowców najsławniejszych szkół wyższych. Kolejnym, prawdopodobnie najistotniejszym, jest motywujące środowisko edukacyjne, zbudowane z założeniami instruktywizmu, konstruktywizmu, konstrukcjonizmu i konektywizmu. Celem niniejszego artykułu jest analiza głównych motywatorów stosowanych w MOOC-ach skonstruowanych w oparciu o konglomerat praktyk edukacyjnych, oferowanych przez największe platformy: Coursera, edX i FutureLearn.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]