Diagnoza wykorzystania kształcenia przez Internet na Politechnice Warszawskiej

Abstrakt

Nadrzędnym celem artykułu jest poznanie faktycznego stanu wykorzystania e-learningu na Politechnice Warszawskiej. W pracy wykorzystano dwie metody badawcze: wywiad i ankietę, które pozwoliły na uzyskanie danych zarówno ilościowych, jak i jakościowych w badanym obszarze. Ponad to określono następujące cele szczegółowe: (CS1) Analiza i ocena skali wykorzystania e-learningu w PW; (CS2) Diagnoza barier i prognoza kierunków rozwoju e-learningu na PW. Obserwacje i wnioski z przeprowadzonego badania pozwoliły na skonstruowanie modeli e-learningu funkcjonujących na PW.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]