Rzeczywistość rozszerzona – potencjał w kształceniu (przyszłych) pomorskich inżynierów

Abstrakt

Edukacja młodzieży w zakresie nauk eksperymentalnych – takich jak chemia i fizyka – stanowi obecnie w obliczu ograniczeń zaplecza dydaktycznego w szkołach ogromne wyzwanie. Placówki edukacyjne nie posiadają często odpowiednich laboratoriów, lecz dysponują pracowniami komputerowymi. W ramach Projektu EDUAR, współfinansowanego przez NCBiR, przeprowadzono badania w 20 szkołach – po 10 z obszarów wiejskich i miejskich, podczas których analizie poddano możliwość zastosowania technologii AR do prezentacji treści fizykochemicznych. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że ta technologia edukacyjna jest dobrze odbierana przez uczniów, wysoko oceniany jest jej potencjał dydaktyczny, przez co może mieć pozytywny wpływ nie tylko na proces nauczania, ale i efektywność kształcenia w obrębie nauk przyrodniczych.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]