Rozwój funkcjonalności modułów dostępnych w systemie Moodle odpowiedzią na wyzwania stojące przed nowoczesną zdalną edukacją

Abstrakt

Podniesienie jakości i skuteczności kształcenia metodą e-learning można osiągnąć poprzez rozwój funkcjonalności platform edukacyjnych. Proces ten musi być poprzedzony analizą systemów LMS pozwalających m.in. na otwartą zdalną edukację i cieszących się dużą popularnością wśród nauczycieli i studentów (uczniów). W pracy wykazano istnienie znacznego podobieństwa struktury elementów składowych i zasad funkcjonowania różnych platform LMS. Wyniki odniesiono do najbardziej popularnej platformy Moodle. Sprawdzono, jakie rozszerzenia dostępne w repozytorium modułów i wtyczek systemu Moodle są najbardziej popularne. Wykazano, że na czele listy najczęściej używanych znajdują się skórki i formaty kursów, czyli rozszerzenia zmieniające wygląd kursów i po części sposób funkcjonowania platformy. Bardziej szczegółowo scharakteryzowano moduł pozwalający na wykorzystanie w procesie kształcenia map myśli (w znaczeniu zdefiniowanym przez Tony’ego Buzana). Przedstawiono wyniki badań literaturowych, których celem było porównanie skuteczności systemów edukacyjnych wykorzystujących mapy myśli. Wyniki te pokazują, iż mapy myśli mogą mieć pozytywny wpływ na osiągane wyniki kształcenia w porównaniu z kształceniem tradycyjnymi technikami. Pokazano możliwość rozwoju e-learningu dzięki zastosowaniu map myśli, które tworzone mogą być automatycznie dzięki nowej aplikacji MindMap Format opracowanej w naszym zespole i dołączonej do repozytorium modułów platformy Moodle.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]