Praktyka zastosowania automatycznej oceny rozwiązań w Systemie Doskonalenia Kwalifikacji Programistycznych – pierwsze wyniki empiryczne

Abstrakt

System Doskonalenia Kwalifikacji Programistycznych (SDKP), wdrożony w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, jest używany na zajęciach na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i niestacjonarnych przez Internet. Ważną częścią SDKP są procedury oceny rozwiązań zadań programistycznych i w tym zakresie można go traktować jako system automatycznej oceny rozwiązań. Artykuł omawia doświadczenia i wyniki stosowania systemu, w szczególności: czy i jak pomaga on studentom? Czy i jak pomaga on nauczycielom akademickim? Jak może wpływać na sposób prowadzenia zajęć programistycznych na różnych rodzajach studiów i jakie są zalety i wady różnych modeli edukacyjnych w nauczaniu z użyciem systemu? Szczególna uwaga zwracana jest na modele edukacyjne, zawierające elementy zdalnego nauczania. Analiza doświadczeń zastosowania SDKP oparta jest na wynikach ankiet przeprowadzonych wśród studentów i nauczycieli oraz na empirycznych statystykach uzyskanych z przetwarzania zbiorów danych, które zawierają wyniki oceny rozwiązań studentów.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]