Blended learning w szkole podstawowej. Potencjał i wyzwania

Abstrakt

Blended learning jest pojęciem elastycznym, które jest używane do opisania różnych strategii uczenia, w których integruje się metody pracy „twarzą w twarz” oraz metody pracy online. Zdefiniowania blended learningu na potrzeby szkoły podstawowej i średniej podjęli się w 2012 r. Horn i Staker (2012). Wg nich blended learning jest formalnym programem edukacyjnym, w którym uczeń choć częściowo uczy się poprzez treści i instrukcje dostarczane drogą online, w którym uczenie się opiera się na elementach własnej kontroli ucznia nad czasem, miejscem, tempem i ścieżką uczenia się, w którym proces uczenia się przebiega chociaż w części w nadzorowanym miejscu poza domem. Tak rozumiany blended learning został wykorzystany w praktyce w wielu amerykańskich szkołach. Z doświadczeń tych można się wiele nauczyć. Jak go stosować na tym etapie edukacji? Jakie warunki muszą być spełnione, aby przynosił rzeczywiste korzyści? Jakie wyzwania ze sobą niesie? Warto przyjrzeć się bliżej zarówno tym doświadczeniom pedagogicznym, jaki i teoriom nauczania wspierającym takie podejście do wykorzystania TIK w edukacji. Warto przeanalizować badania poświęcone temu tematowi. Wszystko w imię poszukiwań nowej, lepszej formuły szkoły.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]