Elektroniczna weryfikacja wiedzy – szansa na efektywne jej sprawdzenie

Abstrakt

Weryfikacja efektów kształcenia na uczelni może odbywać się w różny sposób i w różnej formie. W trakcie całego semestru i sesji egzaminacyjnej są to np. kolokwia służące wystawieniu oceny końcowej czy egzaminy. E-learning kojarzony jest przede wszystkim z kształceniem. Jednak rozwój kształcenia na odległość, a zwłaszcza narzędzi umożliwiających jego realizację, umożliwia nie tylko przekazywanie, ale także i weryfikację wiedzy zdobywanej przez studenta. Dlatego w artykule przedstawione zostaną zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania narzędzi służących kształceniu na odległość do przeprowadzania testów zaliczeniowych i egzaminacyjnych. Analizie poddane zostaną zarówno aspekty prawne, jak i techniczne wykorzystania platform e-learningowych na przykładzie platformy e-learningowej KAAFM

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]