Podejście nauczycieli akademickich do rozwoju narzędzi e-learningowych na wyższych uczelniach technicznych

Abstrakt

Platforma edukacyjna na uczelni wyższej stała się już standardem. Jest wyznacznikiem nowoczesno- ści danej uczelni. Wpływa na jej konkurencyjność. Mimo to, istnieje przekonanie że środowisko nauczycieli akademickich nie jest gotowe do akceptacji nowych środków nauczania. Postanowiono zbadać ten problem. Artykuł zawiera odpowiedź na pytanie jaki stosunek do metod e-nauczania panuje wśród nauczycieli akademickich, nie posiadających informatycznego wykształcenia.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]