Wykorzystanie platformy Maple T.A. w nauczaniu matematyki wyższej na kierunkach niematematycznych

Abstrakt

W artykule przedstawiono doświadczenia z pilotażu wykorzystania platformy Maple T.A., przeprowadzonego w trakcie kursu Matematyka dla pierwszego roku studentów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Omówione zostały wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników kursu. Przeprowadzono także analizę napotkanych problemów oraz osiągnięć dydaktycznych w kontekście możliwego zastosowania platformy Maple T.A. we wspomaganiu nauczania matematyki dla studentów studiów niematematycznych. Ponad to zaprezentowano przykładowe treści e-learningowe skonstruowane w trakcie kursu.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]