Technologia w kształceniu na kierunkach inżynierskich – eTEE jako inspiracja do poszukiwania najlepszych metod kształtowania kreatywności i dojrzałości technologicznej studentów

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]