Co łączy Bronisława Malinowskiego z portalami społecznościowymi?

Abstrakt

Bronisław Malinowski, polski antropolog, etnolog i socjolog, jest ojcem komunikacji fatycznej. Zdefiniował on i pierwszy raz opisał funkcję fatyczną języka oraz jej znaczenie w społeczeństwach plemiennych, do których nie dotarła kultura europejska. Jak się okazuje, komunikacja fatyczna, która nie przenosi żadnych treści, jest obecna również dzisiaj, a nawet – dzięki portalom społecznościowym – wchodzi w nowy etap rozwoju. Pomimo wrażenia małej wagi komunikacji fatycznej, odgrywa ona ważną rolę w procesach społecznych. Także w działaniach edukacyjnych tego typu komunikacja pozytywnie wpływa na więzi międzyludzkie. Dzięki niej ludzie lepiej współpracują ze sobą i tworzą się grupy kooperujących osób. W ten sposób może być też budowana więź uczących się z instytucją edukacyjną. Wytwarzane są także pozytywne emocje, które sprzyjają procesom uczenia się. Ogólnie ujmując, komunikacja fatyczna może pozytywnie wspierać procesy dydaktyczne.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj