Sytuacja dydaktyczna w e-nauczaniu

Abstrakt

Najważniejszymi składowymi edukacji są uczeń, nauczyciel oraz treści kształcenia. W e-nauczaniu dochodzi jeszcze jeden nieodzowny składnik: komputer (rozumiany jako całość systemów i zasobów komputerowych koniecznych do realizacji nauczania zdalnego). Komputer zajmuje tu centralne miejsce, bo jest zarówno środkiem komunikacji, jak i magazynem treści i materiałów. Wszystkie relacje znane z nauczania tradycyjnego (między nauczycielem i uczniem, uczniem i treściami kształcenia oraz nauczycielem i treściami kształcenia) stają się relacjami pochodnymi. Relacje główne to związki między komputerem i pozostałymi składowymi procesu nauczania.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]