Zastosowanie zarządzania wiedzą i e-nauczania do ulepszenia procesu kształcenia studentów

Abstrakt

Najważniejszym procesem uczelnianym jest proces kształcenia studentów. W związku z tym zasadniczą kwestią na uczelni jest to, co trzeba zrobić, aby był on realizowany jak najlepiej, z jak największymi korzyściami dla studentów i uczelni. Autorzy proponują w tym celu zastosowanie w sposób systematyczny metod zarządzania wiedzą i e-edukacji. Potencjał zarządzania wiedzą leży w optymalizacji procesów uczelnianych, we wprowadzeniu uczenia się organizacyjnego, w pomocy przy podejmowaniu decyzji. Natomiast potencjał e-nauczania leży w podnoszeniu jakości kształcenia oraz elastyczności, adaptowalności procesu kształcenia do potrzeb indywidualnego studenta, w zmniejszeniu kosztów. W artykule zostanie w szczególności rozważone zastosowanie e-portfolio i systemów informatycznych do wspomagania nauczania i zarządzania wiedzą na uczelni.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj