Interkulturowe QQanie polsko-chińskie

Abstrakt

Praca w tandemach z wykorzystaniem technologii informacyjnych jest znaną i często stosowaną metodą wspomagania uczenia się języków obcych w rzeczywistych sytuacjach komunikacyjnych. Mieści się ona w założeniach dydaktyki konstruktywistycznej. W opisywanym studium przypadku polscy i chińscy studenci prowadzili rozmowy w języku angielskim na tematy wskazane przez prowadzących zajęcia. Przedstawiony przykład pokazuje możliwości wykorzystania e-learningu w skali mikro, jako zadania językowo-interkulturowego, nawet bez potrzeby modyfikowania celów i efektów kształcenia kursu akademickiego, w którym jest realizowane. Przeprowadzona na zakończenie ewaluacja wskazuje, że obie grupy postrzegały zadanie jako ważne doświadczenie językowe, kulturowe i osobiste. Studenci podkreślali znaczenie wymiany „kultura za kulturę” (określenie użyte przez studentów do podsumowania efektów zadania), gdyż poznawali kulturę mało znaną większości z nich. Umiejętność rozmowy i reagowania na często dziwne, z punktu widzenia własnej kultury, informacje pozwalała na kształcenie kompetencji międzykulturowej„w działaniu”.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]