Model sieci produkcyjnej dla zadań zarządzania wiedzą

Abstrakt

W artykule zaprezentowano koncepcję funkcjonowania procesu dydaktycznego, którego wynikiem mają być kompetencje. Proces ten traktowany jest jak proces produkcyjny, a produkcja dotyczy z jednej strony opracowania materiałów dydaktycznych, a z drugiej organizowania procesu bezpośredniego nabywania kompetencji przy uwzględnieniu ograniczeń procesu dydaktycznego. Kompetencje, jako efekt końcowy realizacji procesu dydaktycznego, składają się z określonych typów wiedzy: teoretycznej, proceduralnej i projektowej. Uwzględnienie specyfiki kompetencji prowadzi do nowej organizacji procesu kształcenia, w którym:

  • zmienia się postawa ucznia podczas realizacji procesu dydaktycznego – aktywny uczestnik procesu dydaktycznego,
  • system z jednej strony wyznacza ograniczenia, a z drugiej pozwala analizować przebieg procesu kształcenia w kontekście możliwych do osiągnięcia rezultatów,
  • filarem funkcjonowania procesu jest włączenie repozytorium wiedzy, w którym przechowywane są porcje wiedzy zgodnie ze strukturą i zakresem kompetencji.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj