Plagiaty rozwiązań zadań programistycznych w zdalnym nauczaniu

Abstrakt

Plagiatorstwo przy wykonywaniu zadań programistycznych jest poważnym problemem, szczególnie istotnym w zdalnym nauczaniu. Powielaniu rozwiązań trzeba naturalnie przeciwdziałać, ale powszechnie dostępne narzędzia detekcji duplikatów kodu nie są w pełni dostosowane do tego celu. W artykule przedstawiono propozycję podejścia do wykrywania powielonych rozwiązań zadań programistycznych, umożliwiającą dostosowanie procesu detekcji duplikatów do cech konkretnego zadania. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na możliwość automatycznej eliminacji powielonych kodów ze zbioru wszystkich rozwiązań. Wymaga to odrzucenia fałszywie pozytywnych wyników detekcji duplikatów, nawet w przypadku prostych, schematycznych zadań. Dyskusję zilustrowano eksperymentalnym użyciem proponowanych narzędzi wykrywania plagiatów w rzeczywistych kodach pisanych w języku Java.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]