Kierunki informatyzacji i automatyzacji systemów edukacyjnych na początku XXI wieku

Abstrakt

W artykule przedstawiono i scharakteryzowano najważniejsze trendy rozwojowe współczesnego systemu kształcenia uniwersyteckiego w wymiarze globalnym, stojące przed nim konieczności i wyzwania oraz zagrożenia. Wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym, wynikają z istotnego powiększenia zadań ilościowych oraz konieczności zaabsorbowania nowych technologii związanych z teleinformatyką i Internetem. Opisano zjawiska tworzenia i wzrostu uniwersytetów otwartych i wirtualnych. Przedstawiono dane o niespotykanym wzroście liczby studentów i ich ruchliwości, oraz o próbach automatyzacji procesu dydaktycznego i ograniczenia roli wykładowcy.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]