Zastosowanie baz danych do reprezentacji wiedzy i automatyzacji procesów e-nauczania

Abstrakt

Budowa inteligentnych programów komputerowych wspomagających uczenie się wymaga doboru odpowiedniej reprezentacji przekazywanej wiedzy i zapisu jej w bazie danych. Podobnie, inteligentne systemy wyszukiwania i prezentacji wiedzy wymagają zastosowania baz danych. W artykule zostaną przedstawione rozwiązania już stosowane w takich systemach jak Wikimedia, Semantyczna Sieć (Semantic Web) i Aura. Następnie zostanie przedstawiona bazo-danowa reprezentacja zawartości e-podręcznika na przykładzie jednego z kursów informatycznych i jej zastosowanie do automatyzacji procesów e-nauczania. Zostanie zaprezentowana prototypowa aplikacja mająca cechy e-tutora.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]