Emocjonalna ocena tekstu poddanego grywalizacji – raport z badań

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wpływu formy autokontroli przejawiającej znamiona grywalizacji na emocjonalne i motywacyjne składniki procesu czytania. Badania miały wyjaśnić, czy próba przewidywania tekstu fabularnego implikuje większą sprawność w zakresie analizy i syntezy jego treści oraz zapamiętywaniu elementów w nim występujących, a także czy wpływa na ewaluatywną i emocjonalną ocenę tekstu. Przebadano 106 studentów Uniwersytetu Warszawskiego różnych kierunków i etapów studiów. W ramach badania wykorzystano dedykowaną aplikację, pozwalającą na integrację pytań z czytanym tekstem. Wyniki pokazują, że częste formułowanie wniosków dotyczących rozwoju fabuły na podstawie przesłanek zawartych w tekście związane są z jego oceną emocjonalną i ewaluatywną, choć charakter tych relacji nie jest jednoznaczny./p>

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]