E-technologie w edukacji i terapii dzieci z autyzmem w Polsce

Abstrakt

Artykuł dotyczy możliwości wsparcia technologiami informacyjnymi edukacji i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Szczególna uwaga zostanie poświęcona aplikacjom przeznaczonym na urządzenia mobilne (tablety). Artykuł podsumowuje przesłanki zastosowania tabletów w pracy z dziećmi autystycznymi oraz pokazuje kategorie aplikacji, jakie mogą wspierać terapię i edukację dzieci. Zostały przedstawione wyniki ankiety przeprowadzonej wśród ośrodków terapeutycznych w Polsce dotyczącej wykorzystania tabletów, a także przekonań terapeutów dotyczących zastosowania tych urządzeń. Wyniki ankiety pozwalają na stwierdzenie, że tablety już wkraczają do ośrodków w Polsce jako wspomaganie prowadzonych zajęć, a jednocześnie wszystkie ośrodki nie używające tabletów zadeklarowały chęć ich zastosowania. Terapeuci postrzegają tablety i dedykowane aplikacje jako wartościową pomoc, a przy tym uważają, że dzieci chętnie używają tych urządzeń./p>

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]