Analiza właściwości, funkcjonalności i ergonomii nowoczesnych narzędzi dedykowanych do szybkiego tworzenia kursów

Abstrakt

W artykule dokonano analizy narzędzi przeznaczonych do szybkiego tworzenia kursów e-learningowych. Powstała ona na bazie doświadczeń zdobytych przez autorów podczas realizacji cyklu szkoleń z zakresu e-nauczania, zorganizowanych dla nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej. W treści publikacji zawarto spostrzeżenia, które pojawiły się głównie podczas części praktycznej szkoleń. Omówiono potencjalne problemy i trudności, na które napotykają osoby, które tworząc kursy e-learningowe korzystają z obecnie dostępnych narzędzi do szybkiego tworzenia kursów. Skoncentrowano się na analizie właściwości i funkcjonalności najbardziej popularnych narzędzi RLD (Rapid e-Learning Development), ergonomii pracy podczas korzystania z tych aplikacji oraz ich niedoskonałościach, co ostatecznie zaowocowało opracowaniem zbioru cech definiujących narzędzie „idealne”. Podczas oceny istniejących narzędzi rozpatrzono te ich funkcjonalności, które pozwalają na włączenie najnowszych technologii internetowych w proces tworzenia e-kursów.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]