Abstrakt

System Doskonalenia Kwalifikacji Programistycznych (SDKP), wdrożony w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, jest używany na zajęciach na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i niestacjonarnych przez Internet. Ważną częścią SDKP są procedury oceny rozwiązań zadań programistycznych i w tym zakresie można go traktować jako system automatycznej oceny rozwiązań. Artykuł omawia doświadczenia i wyniki stosowania systemu, w szczególności: czy i jak pomaga on studentom? Czy i jak pomaga on nauczycielom akademickim? Jak może wpływać na sposób prowadzenia zajęć programistycznych na różnych rodzajach studiów i jakie są zalety i wady różnych modeli edukacyjnych w nauczaniu z użyciem systemu? Szczególna uwaga zwracana jest na modele edukacyjne, zawierające elementy zdalnego nauczania. Analiza doświadczeń zastosowania SDKP oparta jest na wynikach ankiet przeprowadzonych wśród studentów i nauczycieli oraz na empirycznych statystykach uzyskanych z przetwarzania zbiorów danych, które zawierają wyniki oceny rozwiązań studentów.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]

Aktualności

 • Konferencja IABL18

  2017-08-03 13:36:57

  International Association for Blended Learning jest organizacją non-profit, która jednoczy...

  Czytaj więcej...

 • XVII edycja konferencji Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka

  2017-04-11 10:33:27

  Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych zaprasza na XVII edycję konferencji Uniwersytet...

  Czytaj więcej...

 • IV Konferencja e-Technologie w kształceniu inżynierów

  2017-04-11 10:31:05

  IV Konferencja e-Technologie w kształceniu inżynierów (e-TEE 2017) odbędzie się w Gdańsku w...

  Czytaj więcej...

 • 6 pkt. dla EduAkcji w rankingu minsterialnym Journals Master List 2014

  2016-01-11 10:48:00

  Redakcja EduAkcja ma przyjemność poinformować, że czasopismo przeszło pozytywnie proces ewaluacji...

  Czytaj więcej...

 • Konferencja e -TEE "e-Learning w kształceniu inzynierów"

  2015-09-29 11:17:00

  11.04.2016 w Krakowie odbędzie się trzecia edycja konferencji e -TEE "e-Learning w kształceniu...

  Czytaj więcej...

 • Zaproszenie dla autorów

  2013-08-22 08:30:04

  Szanowni Państwo, trwa ciągły nabór artykułów do kolejnych numerów czasopisma EduAkcja. Gotowe...

  Czytaj więcej...