Doświadczenia z internetowego nauczania logiki na UW

Abstrakt

Tekst prezentuje strukturę i sposób realizacji prowadzonych przez autorkę zajęć z logiki w trybie hybrydowym, czyli odbywanych w 50% w sali dydaktycznej i w 50% za pośrednictwem Internetu. Pokazuje udogodnienia i problemy nauczania hybrydowego. Stanowi w sumie zachętę do jego podejmowania. Doświadczenia autorki skonfrontowane są z wynikami badań, prowadzonych nad nauczaniem internetowym oraz nad pokoleniem Y.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]