Wykorzystanie dziennika elektronicznego w praktyce szkolnej

Abstrakt

Wprowadzenie do szkół technologii informacyjnych spowodowało, że w przestrzeni tej pojawiło się wiele nowych możliwości w zakresie komunikacji. Coraz częściej w procesy zarządzania szkołą włącza się narzędzia teleinformatyczne. Od niedawna szkoły mogą prowadzić dokumentację nie tylko w formie tradycyjnych dzienników, ale także za pomocą dzienników elektronicznych. Celem artykułu jest analiza wybranych aspektów funkcjonowania dziennika elektronicznego w placówkach oświatowych, a zarazem weryfikacja efektywności przekazywania informacji za pomocą nowych narzędzi wprowadzanych do szkół. Artykuł prezentuje badania dotyczące wykorzystywania e-dziennika w jednej z placówek oświatowych z terenu powiatu cieszyńskiego. Badanie przeprowadzono na podstawie dziennika elektronicznego firmy Vulcan. Dane zostały pozyskane z zestawień dyrektora szkoły, a analiza polegała na zliczeniu częstotliwości logowania do systemu uczniów, rodziców i nauczycieli. Badania pokazują, że pomimo wielu obaw e-dziennik staje się skutecznym narzędziem komunikacji i nie ma odwrotu od tego typu narzędzi.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]