Postawy – etyka w kursie online

Abstrakt

Etyka ma na celu badać i uzasadniać standardy dobra i zła, które pokazują ludziom, jak powinni postępować (Velasquez, Andre, Shanks i Meyer, 2010). Standardy są ustalane przez ludzi. Nie są one ani stałe, ani tym bardziej wieczne - zmieniają się w zależności od rzeczywistości i kontekstu. Standardy wpływają na ludzkie postawy i odwrotnie – postawy oddziałują na standardy. Z kolei postawy są również kształtowanie w odniesieniu do prawa i sprawiedliwości, społecznego przyzwolenia, a także są uzależnione od określonych cnót i praw takich, jak między innymi: współczucie, uczciwość, lojalność, prawo do prywatności, prawo do bezpieczeństwa. Kształtowanie się postaw w kontekście nauczania w kursie internetowym jest zagadnieniem poruszanym przez autorów, którzy na podstawie mini sondażu zaprezentowali szkic preferencji etycznych studentów w wirtualnej rzeczywistości w odniesieniu do przykładów postępowania przedstawionych w sondzie. Sondaż przeprowadzono w grupie 77 osób na jednym z kierunków Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Bezpośredni link do artykułu [tutaj]