e-Technologie w Kształceniu Inżynierów – otwarte pytania o MOOC w zdalnej edukacji

Direct link to the paper [here]