Skrypty w systemie automatycznej oceny rozwiązań zadań programistycznych. Część I. Kontekst i motywacje

Summary

System Doskonalenia Kwalifikacji Programistycznych (SDKP), wdrożony w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych umożliwia nauczycielom tworzenie skryptów, wspomagających ocenę rozwiązań zadań programistycznych. Specyfikując zadania do wykonania i sprawdzając później ich rozwiązania, nauczyciel może nie tylko korzystać z rozlicznych wbudowanych w system narzędzi weryfikacji (jak w tradycyjnych systemach automatycznej oceny), ale również dostarczyć skrypty testujące poprawność wyników oraz jakość kodu. W skryptach można używać bogatych środków przetwarzania informacji, w tym środków statycznej i dynamicznej analizy kodów programów. Dla nauczycieli przedmiotów programistycznych tworzenie skryptów nie powinno sprawiać trudności, a przy tym może znacząco poprawiać jakość analizy rozwiązań. W pierwszej części artykułu przedstawiono krótką informację o SDKP na tle innych systemów automatycznej oceny rozwiązań zadań programistycznych oraz główne motywy i założenia użycia skryptów w systemie.

Direct link to the paper [here]