Platforma SEIPA jako e-technologia w nauczaniu przedsiębiorczości na studiach inżynierskich

Summary

Celem artykułu jest prezentacja metod w nauczaniu przedsiębiorczości innowacyjnej i technologicznej opartych na wykorzystaniu narzędzia e-technologii, jakim jest platforma SEIPA (Sieć Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej). Stwarza to duże możliwości wspólnego pobierania, tworzenia i wykorzystywania wiedzy przez studentów i wykładowców. Adresatem SEIPA w segmencie przedsiębiorczości innowacyjnej i technologicznej jest środowisko akademickie kierunków technicznych. Przydatność tej platformy edukacyjnej wiąże się z faktem, że współczesne społeczeństwo oparte na wiedzy i zapowiadana czwarta rewolucja przemysłowa (Industry 4.0) wymaga od absolwentów uczelni coraz wyższych i zróżnicowanych kompetencji. Przemysł i biznes będzie potrzebował przedsiębiorczych inżynierów, zmotywowanych do zmian. Wiedza, innowacje i przedsiębiorczość to trzy główne czynniki, które współtworzą zmiany w interesujących nas w artykule obszarach: gospodarce i edukacji. To, co dzieje się w technonauce, modyfikuje procesy na rynku pracy i edukacji zorientowanej na zatrudnienie. Platforma SEIPA może być pomocnym narzędziem w przygotowaniu absolwentów do tych nowych wyzwań.

Direct link to the paper [here]

{pdf=/files/pdf/125.pdf|800|600}