Ocena obszarów stosowalności aplikacji Open Source oraz Public Domain podczas tworzenia kursów e-learningowych

Summary

W artykule przedstawiono wyniki oceny obszarów stosowalności wybranych aplikacji Open Source oraz Public Domain, wykorzystywanych podczas wytwarzania kursów e-learningowych. Omówiono ich funkcje i ergonomię pracy oraz niedostatki. Uwzględniono przeszkody, na jakie napotykają osoby przygotowujące dokumenty, przeznaczone do umieszczenia w materiałach e-learningowych. Opisane aplikacje pogrupowano tematycznie wg rodzajów przetwarzanych treści, a następnie oceniono pod kątem możliwości wykorzystywania nowych technologii internetowych w e-kursach. Zwrócono uwagę na trudności, jakie mogą sprawiać niektóre nowe technologie teleinformatyczne podczas przygotowywania treści multimedialnych. W szczególności dotyczy to animacji realizowanych przy pomocy HTML5, CSS3, JavaScript i SVG.

Direct link to the paper [here]

{pdf=/files/pdf/127.pdf|800|600}