Budowa e-tutora wspomagającego uczenie się studentów

Summary

Budowa e-tutora wspomagającego uczenie się studentów wymaga doboru odpowiedniej reprezentacji przekazywanej wiedzy i zapisu jej w bazie danych. Zawartość zbioru materiałów dydaktycznych z określonej dziedziny wiedzy zostaje rozłożona na części i wprowadzona do bazy danych (Banachowski, Mrówka-Matejewska i Nowacki, 2014). W swoim artykule autorzy proponują metodę konstrukcji e-tutora, którego celem jest wspomaganie procesu nauczania na życzenie studenta, w tym sprawdzenie wiedzy, nadrobienie zaległości, uzyskanie dodatkowej pomocy, powtórzenie materiału, rozszerzenie materiału i pomoc w samodzielnym uczeniu się. W trakcie swojego działania e-tutor dokonuje analizy zachowania się i postępów studenta, dzięki czemu może ocenić aktualne potrzeby studenta i zaproponować mu odpowiednie akcje, w oparciu o analizę profili i wyników uczenia się poprzednich studentów może zastosować wyniki tej analizy do zarekomendowania odpowiednich akcji nowemu studentowi, może wskazać autorom te materiały dydaktyczne, które wymagają poprawy.

Direct link to the paper [here]

{pdf=/files/pdf/128.pdf|800|600}