Analiza potrzeb rozwojowych pracowników sektora IT ze szczególnym uwzględnieniem coachingu oraz wynikające problemy dla e-kształcenia

Summary

W pracy dokonano analizy form rozwoju własnego pracowników sektora IT. Szczegółowej analizie poddano coaching i agile coaching mający zastosowanie w firmach rozwijających oprogramowanie. Analizę przygotowano w oparciu o przeprowadzoną ankietę wśród pracowników firm IT. Przedstawione wyniki analiz rozpatrywano w trzech obszarach: ogólnego rozwoju, coachingu i agile coachingu. W dobie dynamicznego rozprzestrzeniania się nowoczesnych technologii ICT, należy rozważyć sposób ich wsparcia dla różnych form rozwoju własnego. Poddano krytyce istniejące rozwiązania na uczelniach w zakresie e-kształcenia, w szczególności dotyczące pracy zespołów wirtualnych oraz przedstawiono propozycje rozwiązań.

Direct link to the paper [here]

>

{pdf=/files/pdf/129.pdf|800|600}